Kənd təsərrüfatı-balıqçılıq dağı

  • Balıqçılıq-Günəş Hibrid Sistemi

    Balıqçılıq-Günəş Hibrid Sistemi

    “Balıqçılıq-günəş hibrid sistemi” balıqçılıq və günəş enerjisi istehsalının birləşməsinə aiddir.Balıq gölməçəsinin su səthinin üstündə günəş massivi qurulur.Günəş massivinin altındakı su sahəsi balıq və karides yetişdirilməsi üçün istifadə edilə bilər.Bu enerji istehsalı rejiminin yeni növüdür.